OPSLAGTANKS GASSEN

Periodieke onderzoeken

Periodiek onderzoek op opslagtanks met gassen in Vlaanderen waarbij de staat van de houder, veiligheidsafstanden, overdrukbeveiligingen, lekdichtheid,… nagezien wordt.

Ingebruikname

Ingebruikname van opslagtanks met gassen in Vlaanderen waarbij de staat van de houder, veiligheidsafstanden, overdrukbeveiligingen, lekdichtheid,… nagezien wordt.

Uitmeten kathodische bescherming

Kathodische bescherming is een methode van corrosiebescherming voor uw houders en leidingen. Een (periodiek) onderzoek van uw installatie in zijn geheel (houders, leidingen, isolatieflenzen,…) is van primordiaal belang om uw installatie te beschermen tegen corrosie en mogelijke lekken.

Corrosiviteit van de bodem

Bij de bepaling van de corrosiviteit van de bodem gaan wij met een aantal metingen en vaststellingen na of uw installatie al dan niet kathodisch beschermd dient te worden.

Keuring vulinstallaties voor verplaatsbare recipiënten

Ingebruikname en periodieke controle van vulcentra voor verplaatsbare recipiënten die vloeibaar gemaakte petroleumgassen bevatten (Vlaanderen). Dit onderzoek omvat de staat van de installatie, controle van de veiligheidsafstanden, lekdichtheid, veiligheidsvoorzieningen,…

LPG gas bottle stack ready for sell, filling lpg gas bottle.

Risicoanalyses omtrent het inwendig onderzoek

In de Vlaamse wetgeving kunnen onder bepaalde voorwaarden de termijnen van een inwendig onderzoek van gastanks verlengd worden. De milieudeskundigen van Cotebo kunnen deze periodiciteit bepalen aan de hand van een opgestelde risicoanalyse.

CNG- (aardgas), LNG-, Waterstof- installaties

Ingebruikname en periodieke controle van opslagtanks/tankstations in Vlaanderen voor aardgas (CNG of LNG) of waterstof. Dit onderzoek omvat de staat van de installatie, controle van de
veiligheidsafstanden, lekdichtheid, veiligheidsvoorzieningen, verdeelzuilen,…

Natural gas pistol pump for refuel gas in car in gas station. Alternative energy concept.

Aardgasinstallaties (home compressors)

Ingebruikname en periodieke controle van aardgasinstallaties met een capaciteit tot 20Nm³/uur (home compressors) in Vlaanderen. Dit onderzoek omvat de staat van de installatie, controle van de veiligheidsafstanden, lekdichtheid, veiligheidsvoorzieningen,…