VEILIGHEID

Veiligheidscoördinatie Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen (niveau A en niveau B)

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden, als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op eenzelfde werf. Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken. Cotebo bv heeft hierin een jarenlange expertise en is hierin een gekende speler op de markt.

construction site and geodetist, cranes and scaffoldings
engineer on consruction site with tablet computer checking building plan

Ondersteuning preventiediensten / preventieadviseurs

Komt u als preventieadviseur handen tekort? Is de preventieadviseur tijdelijk afwezig? Wenst u een externe deskundige blik voor de aanpak van uw veiligheidsgebeuren? Wij kunnen u als externe deskundige helpen in:

 • Het bijstaan en opstellen van risicoanalyses (taakrisicoanalyses, explosieveiligheidsdocumenten, …);
 • Ongevallen- en incidentenonderzoek;
 • Advies geven over de organisatie van de werkplaats, arbeidsmiddelen, PBM’s,…
 • Het bijhouden van wettelijke controles;
 • Het opvolgen van specifieke wijzigingen in de wetgeving.

HSE audits (VGME audits - werkplekinspecties)

Om een hoog niveau van veiligheid, gezondheid en milieubeheersing op de werkplek te kunnen handhaven, is het essentieel dat de werkplek regelmatig wordt geïnspecteerd. Hebt u handen tekort voor deze inspecties? Of zoekt u een externe deskundige blik?

Wij kunnen u bijstaan in deze inspecties en letten minimaal op:

 • De risicovolle taken;
 • De naleving van de veiligheidsregels en -voorschriften;
 • Het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Gevaarlijke situaties en gevaarlijke handelingen;
 • De omgang met gevaarlijke stoffen;
 • De orde en netheid van de werkplek;
 • EHBO-uitrusting en brandbestrijdingsmiddelen;
 • Correct gebruik van de arbeidsmiddelen.
Windrad Baustelle - Luftbild

Kwaliteitsborging

Organiseren en uitvoeren van zowel interne als externe audits;

Opstellen en/of controleren risicoanalyses;

Ondersteuning bij VCA-audits.

Ongevallenonderzoek

Een incident of een arbeidsongeval gehad? Hoe klein het ook is, het verdient alle aandacht binnen uw bedrijf. Een ongevallenonderzoek is nodig om herhaling te voorkomen. Samen met uw collega’s werken wij een volledige analyse uit volgens gekende methodieken (5-why, feitenboomanalyse,…).