Over ons

COTEBO

Cotebo bv is een dienstverlenend bedrijf dat sinds haar oprichting in 2001 preventieadvies & veiligheidscoördinatie verleent in verscheidene sectoren, zoals de petrochemie, energie en de retail sector. Sinds 2019 heeft ze haar scope uitgebreid en voert nu ook wettelijke inspecties en due diligence opdrachten uit, voornamelijk in de petrochemie en meer specifiek op opslaginstallaties en tankstations in de BENELUX.

Wij zijn voor al onze activiteiten erkend, gecertificeerd en/of gekwalificeerd

Preventieadviseur | Veiligheidscoördinator niveau A en B | Erkend Milieudeskundige (VLAREM) | Technical Expert (tankstations Wallonië) | Energiedeskundige EAP
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

COTEBO staat bekend om zijn onafhankelijkheid. Deze waarde die wij delen met onze klanten is een garantie voor een correct en onpartijdig advies.

Ethiek en integriteit

We hechten een bijzondere waarde aan de ethische principes van onze activiteiten. Uw belang primeert boven het onze! We handelen ter goeder trouw, eerlijk en rechtvaardig en leveren onze diensten in overeenstemming met vastgestelde contracten en gedefinieerde acties. We respecteren de vertrouwelijkheid van zakelijke en persoonlijke gegevens. Transparantie en vertrouwelijkheid zijn voor ons ethische waarden van groot belang.

Onze verbintenis

Onze prioriteit is om al onze knowhow en onze ervaring ter uwer beschikking te stellen. Onze medewerkers zetten zich dagdagelijks in om u voldoening te geven.