OPSLAGTANKS VLOEISTOFFEN

Beperkte en algemene onderzoeken

Wettelijke inspectie om de staat en installatie van uw onder- of bovengrondse opslagtank te controleren zoals overvulbeveiliging, lekdetectie, olie- en benzine afscheider, inkuiping,…

Ingebruikname

Inspectie afgetoetst aan de wettelijke vereisten om met een gerust gemoed uw onder- of bovengrondse opslagtank in dienst te nemen. Cotebo staat u bij in de verschillende stappen van de bouw, namelijk:

  • Bouw en controle van de houder;
  • Controle en certificatie van de veiligheidsafstanden bij plaatsing;
  • Dichtheidscontroles op houders en leidingen;
  • Controle van overvulbeveiliging, lekdetectie, kathodische bescherming, damprecuperatie, vloeistofdichtheid, inkuiping,…

Kathodische bescherming

Kathodische bescherming is een methode van corrosiebescherming voor uw houders en leidingen. Een (periodiek) onderzoek van uw installatie in zijn geheel (houders, leidingen, isolatieflenzen,…) is van primordiaal belang om uw installatie te beschermen tegen corrosie en mogelijke lekken.

Corrosiviteit van de bodem

Bij de bepaling van de corrosiviteit van de bodem gaan wij met een aantal metingen en vaststellingen na of uw installatie al dan niet kathodisch beschermd dient te worden.

Buitengebruikstellingen tanks

Wanneer een opslagtank niet langer gebruikt wordt, dient deze verwijderd te worden. Bij onmogelijkheid tot verwijderen moet u in het bezit zijn van een attest van een deskundige dat de opslagtank mag blijven liggen.

Certificatie productwissels

Wanneer u een ander product in de houder wenst op te slaan, dient dit gecertificeerd te worden door een milieudeskundige. Sommige terminals hebben een hele resem producten die ze wensen op te slaan in een zelfde reeks opslagtanks. Wij helpen u een leidraad hiervoor op te stellen.

Prototypekeuringen tanks, overvulbeveiliging, ondergrondse leidingen

In het Vlaamse gewest dienen nieuwe installaties zoals houders of overvulbeveiligingen voorzien te zijn van een prototypekeuring of stukkeuring geattesteerd door een milieudeskundige met a-pakketten. Wij zijn erkend om deze opvolging en attestatie voor u uit te voeren.

Kontich3