TANKSTATIONS

Beperkte en algemene onderzoeken

Wettelijke inspectie om de installatie van uw tankstation te controleren zoals overvulbeveiliging, lekdetectie, damprecuperatie aan de verdeelzuilen, olie- en benzine afscheider,…

114_1403

Ingebruikname

Inspectie afgetoetst aan de wettelijke vereisten om met een gerust gemoed uw tankstation in dienst te nemen. Cotebo staat u bij in de verschillende stappen van de bouw, namelijk:

  • Diëlektrische controle van de coating van de houders voor plaatsing (vonkentest);
  • Controle en certificatie van de veiligheidsafstanden bij plaatsing;
  • Dichtheidscontroles op houders en leidingen;
  • Controle van overvulbeveiliging, lekdetectie, kathodische bescherming, damprecuperatie, vloeistofdichtheid vulzones,…

Uitmeten kathodische bescherming

Kathodische bescherming is een methode van corrosiebescherming voor uw houders en leidingen. Een (periodiek) onderzoek van uw installatie in zijn geheel (houders, leidingen, isolatieflenzen,…) is van primordiaal belang om uw installatie te beschermen tegen corrosie en mogelijke lekken.

Corrosiviteit van de bodem

Bij de bepaling van de corrosiviteit van de bodem gaan wij met een aantal metingen en vaststellingen na of uw installatie al dan niet kathodisch beschermd dient te worden.

Buitengebruikstellingen tanks

Wanneer een opslagtank niet langer gebruikt wordt, dient deze verwijderd te worden. Bij onmogelijkheid tot verwijderen moet u in het bezit zijn van een attest van een deskundige dat de opslagtank mag blijven liggen

pictogram-ex-sticker

Zoneringsdossiers (begeleiding en goedkeuring)

Op een tankstation bevinden zich ontvlambare producten die een explosie kunnen veroorzaken (benzine, LPG, CNG, LNG,…). U dient wettelijk deze gebieden aan te duiden op een goedgekeurd zoneringsplan. Cotebo begeleidt u in het opstellen, uitwerken en laten goedkeuren van uw zoneringsdossier.

Controle damprecuperatie aan de pomp (Stage 2)

Benzinedampen dienen te allen tijde gerecupereerd te worden zodat uitstoot naar de omgeving minimaal is. Wij certificeren en voeren de inspecties uit waarbij de hoeveelheid gerecupereerde dampen gemeten wordt (Wallonië).

Natural gas pistol pump for refuel gas in car in gas station. Alternative energy concept.

CNG- (aardgas), LNG-, Waterstof- installaties

Ingebruikname en periodieke controle van opslagtanks/tankstations in Vlaanderen voor aardgas (CNG of LNG) of waterstof. Dit onderzoek omvat de staat van de installatie, controle van de
veiligheidsafstanden, lekdichtheid, veiligheidsvoorzieningen, verdeelzuilen,…

Aardgasinstallaties (home compressors)

Ingebruikname en periodieke controle van aardgasinstallaties met een capaciteit tot 20Nm³/uur (home compressors) in Vlaanderen. Dit onderzoek omvat de staat van de installatie, controle van de veiligheidsafstanden, lekdichtheid, veiligheidsvoorzieningen,…